HOTARARI

Hotararea 01 – Aprobarea listei cu persoanele din randul carora Adunarea Generala a S.C COMPANIA AQUASERV SA NUMESTE MEMBRII Consiliului de administratie al operatorului.

Hotararea 02 – Aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES, conform H.G. nr. 742 din 2014.

Hotararea 03 – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES pentru anul 2015.

Hotararea 04 – Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES pe anul 2014.

Hotararea 05 – Aprobarea organigramei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Hotararea 06 – Aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al judetului Mures

Hotararea 07 – Aprobarea SF si indicatorii tehnico-economici ai proiectului Investitii ptr exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a OR S.C Compania Aquaserv S.A.

Hotararea 14 din 3.12.2015

Hotararea 13 din 03.12.2015

Hotararea 12 din 14.10.2015

Hotararea 11 din 13.08.2015

Hotararea 10 din 13.08.2015

Hotararea 8 din 13.08.2015

Hotararea 9 din 13.08.2015

Hotararea 01 – Hotarare privind solicitarea operatorului regional S.C “COMPANIA AQUASERV” S.A. de acordare a avizului conform al Asociatiei asupra Organigramei, in vederea supunerii acesteia aprobarii Consiliului de administratie.

Hotararea 02 – Aprobarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” AQUA INVEST MURES ” a com. Bahnea, Batos, Coroisinmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Pasareni, Rastolita,Valea Larga, Vargata, Vinatori.

Hotararea 03 – Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” AQUA INVEST MURES ” pe anul 2013.

Hotararea 04 – Aprobarea cotizatiei si a bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES” pentru anul 2014.

Hotararea 05 – Alegerea cenzorilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES” .

Hotararea 06 – Ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C “COMPANIA AQUASERV” S.A.

Hotararea 07 – Aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a S.C.Compania Aquaserv S.A, anexa la Contractul de Delegare.

Hotararea 08 – Aprobarea avizului conform al Asociatiei asupra Organigramei Sucursalei Tirgu Mures a operatorului regional S.C Compania Aquaserv S.A, in vederea supunerii acesteia aprobarii Consiliului de Administratiei

Hotararea 09 – Aprobarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” AQUA INVEST MURES ” a comunei Beica de Jos din judetul Mures.

Hotararea 01 – Aprobarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” AQUA INVEST MURES ” a comunelor Atintis, Bichis, Cuci, Iclanzel, Saschiz si Secuieni.

Hotararea 02 – Aprobarea cotizatiei si a bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES” pentru anul 2013.

Hotararea 03 – Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ” AQUA INVEST MURES ” pe anul 2012.

Hotararea 04 – Aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

Hotararea 05 – Ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C “COMPANIA AQUASERV” S.A.

2012

Hotararea 01 – Aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES a comunelor Galesti, Suseni si Voivodeni din judetul Mures.

Hotararea 02 – Aprobarea cotizatiei anuale si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES”.

Hotararea 03 – Aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES” si a situatiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2011.

Hotararea 04 – Avizarea Contractului de asistenta pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures”.

Hotararea 05 – Avizarea unor masuri de asigurare a cofinantarii de catre ” S.C Compania Aquaserv “S.A a proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures”.

Hotararea 06 – Aprobarea listei cu persoanele din randul carora Adunarea Generala a ” S.C. Compania Aquaserv ” S.A. numeste membrii Consiliului de administratie al operatorului.

Hotararea 07 – Alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES” .

Hotararea 08 – Alegerea consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” AQUA INVEST MURES” .


 

2011

Hotararea 01 – Aprobarea listei de persoane din randul careia Adunarea Generala a SC COMPANIA AQUASERV SA are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de administratie

Hotararea 02 – Privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea 03 – Privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2010 si executiei bugetului pe anul 2010

Hotararea 04 – Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Hotararea 05 – Privind modificarea Hotararii nr.6 din 15 octombrie 2008 privind aprobarea organigramei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

Hotararea 06 – Aprobarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES a comunelor SINGER si CHETANI din judetul MURES.

Hotararea 07 – Avizarea ” Acordului de Pre – Finantare” pentru co-finantarea proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures.

Hotararea 08 – Aprobarea listei de persoane din randul careia Adunarea Generala a SC. Compania Aquaserv SA, are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie, conform Anexei care face parte integranta din prezenta.

Hotararea 09 – Aprobarea noii comisii de cenzori , pentru o perioada de 3 ( trei ) ani.

Hotararea 10 – Aprobarea retragerii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES a comunelor AVRAMESTI si FINTINELE din judetul MURES.

Hotararea 11 – Aprobarea listei de persoane din randul careia Adunarea Generala a SC. Compania Aquaserv SA, are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie, conform Anexei care face parte integranta din prezenta.


 

2010

Hotararea 01 – Aderare noi membrii

Hotararea 02 – Modificare act constitutiv OR

Hotararea 03 – Aprobarea bilantului pe 2009 si aprobarea executiei bugetului pe 2009

Hotararea 04 – Avizarea studiului de fezabilitate- ” Extinderea si reabilitarea structurii de apa si apa uzata in judetul Mures”

Hotararea 05 – Aprobarea listei de persoane din randul careia Adunarea Generala a Operatorului Regional SC.Compania Aquaserv SA. are dreptul sa numeasca Consiliul de Administratie

Hotararea 06 – Hotararea privind aprobarea de noi membrii ai asociatiei : Breaza,Ogra,Faragau din judetul Mures

Hotararea 07 – Privind apobarea studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarilor proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures ”

Hotararea 08 – Privind apobarea Planului de evolutie al tarifelor aferent proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures ”

Hotararea 09 – Privind aprobarea actului Aditional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea 10 – Se aproba aderarea la ADI AQUA INVEST MURES a urmatoarelor unitati administrativ – teritorialeuri : BOGATA,GLODENI si SOLOVASTRU.


 

2008 – 2009

Hotararea 01 – Alegerea Preşedintelui Asociaţiei – Fratean Petru Alexandru

Hotararea 02 – Alegerea Consiliului Director

Hotararea 03 – Alegerea Cenzorului

Hotararea 04 – Aprobarea aderarii a 9 noi membri

Hotararea 05 – Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2008

Hotararea 06 – Aprobarea organigramei

Hotararea 07 – Aderare noi membri – Brîncoveneşti, Porumbeni

Hotararea 08 – Alegerea Preşedintelui Asociaţiei Lokodi Edita Emoke

Hotararea 09 – Modificare acte constitutive conform HG 855/2008

Hotararea 10 – Aprobarea ROF

Hotararea 11 – Aprobarea executiei BVC 2008

Hotararea 12 – Aprobarea BVC 2009

Hotararea 13 – Aviz act constitutiv Aqaserv