Asociatia poate accepta noi membrii, cu acordul tuturor asociatilor si cu încheierea unui act aditional la statut.

Pentru a deveni membru al Asociatiei, orice unitate administrativ-teritoriala trebuie: