ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI

Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.
Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-si asigura reprezentarea permanenta in cadrul adunarii generale a Asociatiei.
Adunarea generala a Asociatiei alege dintre membrii sai presedintele Asociatiei, care are atributiile prevazute in statut si care reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel.

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca 2 membrii, numiti de adunarea generala, pe o perioada de 4 ani. Componenta consiliului director va asigura cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a tuturor asociatilor, utilizand principiul reprezentarii prin rotatie.
Presedintele Asociatiei este si presedinte al consiliul director.
Membrii consiliului director sunt raspunzatori pentru activitatea lor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

APARATUL TEHNIC

Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia are un aparat tehnic propriu format din 4 specialisti, condusi de un director executiv numit de consiliul director.