Sedinta din 11.09.2012

by Aqua Invest in Proiecte hotarari

C O N V O C A T O R
Directorul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA INVEST MURES”
In conformitate cu art. 19 alin. (1), (2) si art. 20 din Statutul Asociatiei,

C o n v o a c a
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA INVEST
MURES”, pentru data de 11 septembrie 2012, ora 12.00, la Sala mare de sedinte a
Palatului Administrativ, situat in Tirgu Mures, str.Primariei, nr. 2, cu urmatoarea
ordine de zi :

Ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ AQUA INVEST MURES”.
2. Proiect de hotarare privind alegerea Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „ AQUA INVEST MURES”.
3. Informare privind stadiul implementarii proiectului pe POS Mediu „ Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Mures ”.
4. Diverse.

DIRECTOR
Silvia Moldovan

Leave a Comment